Antwoord op vragen over het sociaal domein

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Dienst Toeslagen attendeert 150.000 huishoudens op mogelijk recht op zorgtoeslag

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 9 juli 2024
Bron: Rijksoverheid

Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen de toeslagen krijgen waar zij recht op hebben. Toeslagen zijn voor veel mensen onmisbaar om elke maand financieel uit te komen. Daarom is het ook belangrijk dat mensen de toeslagen waar zij gebruik van kunnen maken, ook echt aanvragen. Op verschillende momenten in het jaar zijn er acties om mensen te informeren over toeslagen. 150.000 huishoudens ontvingen de afgelopen week een brief van Dienst Toeslagen om hen erop te wijzen dat ze mogelijk nog toeslag over 2023 kunnen krijgen.

Inkomensondersteuning

Dienst Toeslagen biedt belangrijke inkomensondersteuning om mensen te helpen de kosten voor zorg, wonen en de kosten voor kinderopvang te betalen. 5,9 miljoen huishoudens ontvangen één of meerdere toeslagen. Toch vraagt één op de tien mensen geen zorgtoeslag aan, terwijl ze hier wel recht op hebben. Daarom ontvangt een groep huishoudens die nog geen zorgtoeslag over 2023 heeft aangevraagd, maar daar mogelijk wel recht op heeft, een attenderingsbrief.  Daarin legt Dienst Toeslagen uit hoe mensen kunnen controleren of zij inderdaad nog recht hebben op zorgtoeslag en hoe ze dit kunnen aanvragen. Naast het aanvragen van zorgtoeslag met terugwerkende kracht kunnen mensen ook nog huurtoeslag en kindgebonden budget over 2023 aanvragen tot en met 1 september 2024.

Lees ook