Antwoord op vragen over het sociaal domein

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Bijstand

Hier vindt u informatie over alles wat te maken heeft met bijstand

Algemene bijstand is een uitkering die voorziet in uw levensonderhoud.

Bijzondere bijstand is een uitkering voor bijzondere kosten.

Hier is te vinden hoe u iets kan doen tegen een besluit van de gemeente waarmee u het niet eens bent.

Bekijk meer vragen

Energietoeslag 2023

De energieprijzen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Door die stijging komen vooral huishoudens met een laag inkomen in de problemen. In 2022 is besloten om die huishoudens te compenseren met een energietoeslag.
De energielasten zijn in 2023 nog steeds hoog. Daarom heeft het Rijk zich voorgenomen om deze huishoudens ook dit jaar te compenseren. De nieuwe regeling is nog niet definitief gemaakt door het Rijk. De verwachting is dat de energietoeslag in 2023 ook € 1300,00 zal zijn.

De Brabantse Wal-gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht wachten de wettelijke regeling vanuit het Rijk af omdat dan duidelijk zal zijn welke voorwaarden en bedragen definitief van toepassing zullen zijn.

In afwachting van deze ontwikkelingen, is het nu niet mogelijk om een aanvraag voor de energietoeslag 2023 in te dienen.

Zodra dit mogelijk is, zullen de Brabantse Wal gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht ernaar streven om de huishoudens die voor de energietoeslag 2023 in aanmerking komen, zoveel mogelijk ambtshalve te beoordelen. Anders gezegd; het streven is om zoveel als mogelijk de energietoeslag aan rechthebbende huishoudens toe te kennen, zonder dat een aanvraagformulier moet worden ingediend.

Zodra er meer bekend is vanuit het Rijk, zal dit bekend worden gemaakt op deze website, via de pers en social media.

 


Contact


Formulieren


Betaling uitkering


Bijzondere bijstand


Wijzigingsformulier uitkeringen


Collectieve zorgverzekering


Clientenraad


Werkgevers


Vakantiemelding


Schuldhulp


BBZ


Contactformulier ISD

 

Nieuws