Antwoord op vragen over het sociaal domein

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Bijstand

Hier vindt u informatie over alles wat te maken heeft met bijstand

Algemene bijstand is een uitkering die voorziet in uw levensonderhoud.

Bijzondere bijstand is een uitkering voor bijzondere kosten.

Hier is te vinden hoe u iets kan doen tegen een besluit van de gemeente waarmee u het niet eens bent.

Bekijk meer vragen

Eenmalige Energietoeslag 2023

Net als in 2022 kunt in 2023 een Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen aanvragen. Deze eenmalige Energietoeslag is extra geld om u te helpen uw energierekening te betalen. Het is een gift (geld dat u niet hoeft terug te betalen).

Lees vóór u een aanvraag doet eerst onderstaande informatie.
U weet dan of u mogelijk in aanmerking komt en welke groepen inwoners de toeslag automatisch krijgen. Denkt u wel recht te hebben op de energietoeslag 2023 en krijgt u deze niet automatisch? Klik dan op de link hieronder. Deze leidt u via DigiD naar het digitaal aanvraagformulier.

Digitale aanvraag Energietoeslag 2023

Uw netto-inkomen bepaalt of u energietoeslag u krijgt.
De gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom keren de energietoeslag van € 1.300,00 euro uit via de ISD Brabantse Wal (ISD-BW) aan de inwoners met een inkomen op of onder de 120% van het sociaal minimum.

Hieronder vindt u een indicatie van het inkomen dat u mag hebben om voor de tegemoetkoming van € 1.300 in aanmerking te komen.

Leefvorm Maximaal maand inkomen zonder vakantietoeslag
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.386,95
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.386,95
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.981,34
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.547,74
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.101,70

 

De volgende groepen inwoners ontvangen de toeslag automatisch (dus zonder aanvraag):

• U ontvangt in 2023 een uitkering van de ISD-BW op grond van Participatiewet (bijstand), IOAW, IOAZ, BBZ of bijzondere bijstand voor levensonderhoud;
• U ontvangt een aanvullende uitkering op uw AOW-uitkering van de sociale Verzekeringsbank op grond van de AIO;
• U heeft in 2023 een kwijtschelding ontvangen voor de gemeentelijke belastingen;
• Wanneer u in 2022 de Energietoeslag heeft ontvangen en uw inkomen voldoet in 2023 aan de inkomensgrens van maximaal 120% van het voor u van toepassing zijnde minimumniveau.

De ISD-BW heeft inmiddels aan een grote groep inwoners de energietoeslag automatisch uitbetaald. Inwoners die recht hebben op de automatische verstrekking ontvangen daarover een brief. De ISD- BW kan niet iedereen tegelijk uitbetalen. Dit gaat in delen. Het kan tot half december duren voor deze huishoudens de energietoeslag hebben ontvangen.

Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen met de ISD BW op telefoonnummer 14 0164.

 


Contact


Formulieren


Betaling uitkering


Bijzondere bijstand


Wijzigingsformulier uitkeringen


Collectieve zorgverzekering


Clientenraad


Werkgevers


Vakantiemelding


Schuldhulp


BBZ


Contactformulier ISD

 

Nieuws