Antwoord op vragen over het sociaal domein

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Mantelzorg

Heeft u problemen doordat u mantelzorg verleent? De Wmo kan misschien een oplossing bieden.

Is de mantelzorg (tijdelijk) te zwaar voor u? Mogelijk heeft degene voor wie u zorgt recht op ondersteuning.

Kunt u tijdelijk geen mantelzorg verlenen? Misschien heeft degene voor wie u zorgt recht op ondersteuning.

Als u veel zorg verleend aan een vriend, familielid of kennis kunt u recht hebben op een blijk van waardering.

Bekijk meer vragen