Antwoord op vragen over het sociaal domein

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Kabinet investeert in Werkcentra door heel Nederland

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 29 april 2024
Bron: Rijksoverheid

Het is belangrijk dat mensen en bedrijven weten waar ze hulp kunnen krijgen bij de zoektocht naar een baan of personeel, zeker gezien de personeelstekorten op de arbeidsmarkt. Het kabinet investeert daarom in Werkcentra door heel Nederland. Een Werkcentrum is 1 loket in de buurt waar je met verschillende hulpvragen terecht kunt. De komende jaren wordt hier € 86 miljoen extra voor gereserveerd.

1 loket per regio

Op dit moment zijn er 8 regio’s met een Werkcentrum, waarin overheidsinstanties, UWV, gemeenten, het bedrijfsleven, vakbonden en onderwijsorganisaties samenwerken. Op andere plekken in Nederland zijn er vaak nog verschillende loketten, zoals regionale mobiliteitsteams, WerkgeversServicepunten en Leerwerkloketten. Daardoor sluit de dienstverlening niet goed op elkaar aan en weten mensen niet altijd waar ze terechtkunnen.

Het kabinet wil dat in alle 35 arbeidsmarktregio’s een Werkcentrum komt, zodat mensen en bedrijven door heel Nederland weten waar ze in de buurt kunnen aankloppen voor werk, de juiste scholing of geschikt personeel. Hier kan iedereen zonder afspraak terecht en ondersteuning krijgen, ongeacht de hulpvraag of uitkering die iemand heeft.

Met de investeringen in Werkcentra laat het kabinet vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten. De maatregelen zijn onderdeel van het pakket aan hervormingen voor de arbeidsmarkt dat minister Van Gennip vorig voorjaar presenteerde.

Lees ook