Antwoord op vragen over het sociaal domein

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Uitbreiding aantal steunpunten Toeslagen en Belastingdienst

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 9 april 2024
Bron: Rijksoverheid

Dienst Toeslagen en de Belastingdienst breiden het aantal locaties uit waarbij mensen terecht kunnen met vragen over toeslagen en belastingen. Op deze manier komt hulp voor iedereen steeds dichterbij. Onlangs zijn er nieuwe steunpunten geopend in de gemeente Dordrecht, Hoogeveen, Roermond, Tilburg en Oldambt. Inwoner kunnen hier terecht met vragen over en ondersteun bij het aanvragen en wijzigen van toeslagen

Aanvragen en wijzigen van toeslagen

Het aanvragen van een toeslag wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Veel zaken kunnen eenvoudig online geregeld en aangevraagd worden. Aanvragers kunnen daarvoor terecht op MijnToeslagen. En sinds vorige week kunnen alle wijzigingen ook eenvoudig doorgegeven worden via de nieuwe Toeslagen App. Hiermee wordt de dienstverlening nog toegankelijker voor mensen. Mensen die toch moeite hebben met het online regelen van het aanvragen of wijzigen van hun toeslagen, kunnen daarbij ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld bij een van de balies en steunpunten of via een Toeslagenservicepunt: een netwerk van vaste intermediairs waar Toeslagen mee samenwerkt. Denk hierbij aan hulp- en dienstverleners zoals ouderenbonden, formulierenbrigades, lokale ouderenorganisaties, sociaal raadslieden en bibliotheken. Mensen kunnen ook digitaal, via videobellen of telefonisch hun vragen stellen. Zo voorkomen we dat mensen voor verrassingen komen te staan.

Verbetering dienstverlening

Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen die er recht op hebben ook gebruik maken van toeslagen. Zij moeten weten waar zij terecht kunnen voor hulp bij bijvoorbeeld het aanvragen of doorgeven van wijzigingen Toeslagen biedt belangrijke inkomensondersteuning om mensen te helpen de kosten voor zorg, wonen en de kosten voor kinderopvang te betalen. 6 miljoen huishoudens ontvangen één of meerdere toeslagen. In totaal ging het vorig jaar om € 20 miljard aan toeslagen. Het blijft belangrijk dat mensen die recht hebben op toeslagen, hun gegevens en dus ook hun inkomen, actueel houden en eventuele veranderingen hierin aan Dienst Toeslagen doorgeven. Met de uitbreiding van het aantal steunpunten wil Dienst Toeslagen het wijzigen en aanvragen van Toeslagen zo eenvoudig mogelijk maken. Vorig jaar heeft Toeslagen een convenant gesloten met de Koninklijke Bibliotheek. Er komt meer geld beschikbaar voor de bibliotheken om de onafhankelijke hulp zo goed mogelijk in te kunnen richten. Er komen in 400 bibliotheken servicepunten waar mensen terecht kunnen voor onafhankelijke hulp over toeslagen.

Lees ook