Antwoord op vragen over het sociaal domein

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Oplossing Wajong-problematiek in de kwijtschelding

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 7 november 2023
Bron: VNG

In mei vroeg de VNG gemeenten om kwijtscheldingsverzoeken van mensen met onder andere een Wajong-uitkering voorlopig in behandeling te houden. Het was nog onduidelijk of ze wel of niet recht hebben op kwijtschelding. Inmiddels is er een oplossing vanuit het rijk gekomen.

Eerder dit jaar is gebleken dat vooral personen met een Wajong-uitkering dit jaar niet meer in aanmerking komen voor kwijtschelding terwijl er in hun situatie niets is veranderd. Deze uitval, puur op basis van het inkomen, is niet bedoeld. Op verzoek van het rijk heeft de VNG daarom gemeenten gevraagd om de betreffende kwijtscheldingsverzoeken in afwachting van een oplossing aan te houden.

Nieuwe afspraken

De VNG, Unie van Waterschappen en LVLB hebben met het rijk afgesproken dat de werkwijze voor 2023 en 2024 wordt dat de personen die het betreft in het systeem op kwijtschelding worden gezet, maar in de praktijk niet verder worden bemoeilijkt. Dit betekent dat gemeenten deze personen in reactie op hun kwijtscheldingsverzoek een brief sturen waarin staat dat zij niet voor kwijtschelding in aanmerking komen, maar dat de aanslag op nul wordt gezet waardoor zij niet hoeven te betalen.

Enige manier op korte termijn

Deze aanpak lijkt op de korte termijn de enige manier te zijn om het doel (de aanslag hoeft niet betaald te worden) te bereiken en te zorgen dat er op rechtmatige wijze de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets voor 2024 kan worden uitgevoerd.

Het rijk zal deze te volgen werkwijze nog bevestigen met een kamerbrief of informatiebrief. Vooruitlopend hierop kunt u de kwijtscheldingsverzoeken op de afgesproken wijze afhandelen en de geautomatiseerde toets over 2024 doen. Het rijk werkt aan een structurele oplossing per 2025.

Lees ook