Antwoord op vragen over het sociaal domein

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Kan ik al de extra 500,- euro aanvragen?

Categorie: Nieuws van mijn gemeente
Datum: 7 juli 2022

Het kabinet heeft aangekondigd om het voor gemeenten mogelijk te maken om via de categoriale bijzondere bijstand, een extra bedrag van € 500,- bovenop de eerdere regeling van € 800,- uit te keren aan inwoners met een inkomen op het minimumniveau (gebaseerd op 120% van het sociaal minimumloon).
Voordat de ISD Brabantse Wal met de aankondiging aan de slag kan, zullen de Brabantse Wal-gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom daar een besluit over moeten nemen. Dat zal naar verwachting in de loop van september aanstaande plaatsvinden.
We adviseren inwoners van deze gemeenten om berichten hierover in de media in de gaten te houden en ook de website van de ISD Brabantse Wal (AntwoordOp) regelmatig te raadplegen.
Als er nadere informatie beschikbaar komt over de besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders van de Brabantse Wal-gemeenten, kunt u die daar (AntwoordOp) lezen en wanneer u al € 800,- hebt toegekend gekregen, krijgt u automatisch bericht over een verhoging.

Er is dus op dit moment geen mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor de eventuele extra € 500,-.

Lees ook