Antwoord op

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Vrijlating van inkomsten uit arbeid per 1 januari 2019 gewijzigd

Categorie: Nieuws van mijn gemeente
Datum: 23 januari 2019

De gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom hebben de beleidsregels inzake de vrijlating van inkomsten uit arbeid per 1 januari 2019 gewijzigd.

Wat betekent dit voor u ?


1. Algemene vrijlating:
Als u:

 • 27 jaar of ouder bent, én
 • op of na 31 december 2018 een uitkering voor de kosten van levensonderhoud ontvangt van de ISD Brabantse Wal, én
 • na 31 december 2018 inkomsten uit arbeid heeft die lager zijn dan de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm,
  zal 25% van deze arbeidsinkomsten worden vrijgelaten gedurende maximaal 6 kalendermaanden.
  Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn.
  De maximale vrijlating is € 209,- per maand.

B.v. uw arbeidsinkomsten in januari 2019 zijn € 400,-. Hiervan wordt € 100,- (25%) vrijgelaten. Op de uitkering wordt € 300,- in mindering gebracht. Dit betekent dat u € 100,- meer te besteden heeft.

U heeft recht op deze vrijlating van arbeidsinkomsten als u met het werk bent begonnen na de ingangsdatum van de uitkering.

Daarnaast bestaat slechts eenmaal recht op vrijlating per uitkeringsperiode.
Als u dus in het verleden (vóór 1 januari 2019) reeds een vrijlating heeft ontvangen (binnen de huidige uitkeringsperiode) bestaat geen recht meer.
 
2. Vrijlating alleenstaande ouder:
Als u:

 • na 6 maanden algemene vrijlating nog altijd arbeidsinkomsten heeft én
 • u bent een alleenstaande ouder met één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar zal 12,5 % van deze arbeidsinkomsten worden vrijgelaten met een maximum van € 130,70 per maand, gedurende maximaal 30 maanden. Ook hiervoor geldt dat het geen aaneengesloten periode van 30 maanden hoeft te zijn.

U heeft recht op deze vrijlating van arbeidsinkomsten als u met het werk bent begonnen na de ingangsdatum van de uitkering.

Daarnaast bestaat slechts eenmaal recht op vrijlating per uitkeringsperiode.
Als u dus in het verleden (vóór 1 januari 2019) reeds een vrijlating heeft ontvangen (binnen de huidige uitkeringsperiode) bestaat geen recht meer.

 

3. Vrijlating medisch urenbeperkte klanten:
Als u:

 • medisch urenbeperkt bent én
 • op 31 december 2018 een uitkering voor de kosten van levensonderhoud ontvangt van de ISD Brabantse Wal én
 • na 31 december 2018 inkomsten uit arbeid heeft die lager zijn dan de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm,
  komt u in aanmerking voor 15% vrijlating van arbeidsinkomsten, met een maximum van € 132,56 per maand.

Onder medisch urenbeperkt wordt verstaan: als gevolg van ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling voor een lager aantal uren belastbaar zijn dan de normale arbeidsduur.
De medisch urenbeperking wordt beoordeeld door het UWV die het college adviseert.

Bent u medisch urenbeperkt en 27 jaar of ouder en heeft u arbeidsinkomsten dan worden eerst de algemene en daarna eventueel de alleenstaande ouder vrijlating toegepast.

Als u van mening bent dat u in aanmerking komt voor deze vrijlating op grond van medisch urenbeperking neem dan contact op met uw klantmanager.

De Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal voert deze vrijlatingsregels ambtshalve uit.
Dat wil zeggen dat u geen aanvraag hoeft te doen om voor de vrijlating in aanmerking te komen.
Het enige wat u hoeft te doen is maandelijks uw arbeidsinkomen correct, tijdig en volledig door te geven aan de ISD Brabantse Wal.

Lees ook