Antwoord op vragen over het sociaal domein

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Collectieve ziektekostenverzekering - informatie van uw gemeente 2024

Méér zorgverzekering voor minder geld
Heeft u een laag inkomen en wilt u voor lage kosten uitgebreid verzekerd zijn?

Maak dan gebruik van de Collectieve Zorgverzekering die de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht samen met zorgverzekeraar VGZ aanbiedt. De gemeente betaalt een gedeelte van uw zorgverzekering en u profiteert van vele extra’s. De Collectieve Zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering.

U kiest altijd de zorg die bij u past.
Stap nu makkelijk en snel over via www.gezondverzekerd.nl !

 • Uw voordeel:
 • De gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekering en op de aanvullende verzekering.
 • Tot 20 behandelingen fysiotherapie
 • Tot € 500 vergoeding voor de tandarts en tot € 2500 voor een beugel
 • Tot € 400 te besteden aan gezondheidscursussen om fit te blijven
 • Uw WMO eigen bijdrage wordt vergoed
 • Kiest u pakket Compleet met € 0 eigen risico dan is uw verplichte eigen risico van € 385 ook meeverzekerd.

 

Kies een pakket dat bij u past
Binnen de zorgverzekering van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht kunt u kiezen uit 2 pakketten.

 • Heeft u gemiddelde zorgkosten dan is VGZ GemeentePakket Compleet een goede keuze.
 • Maakt u vaak gebruik van uw zorgverzekering en heeft u veel zorgkosten kies dan VGZ GemeentePakket Compleet met € 0 eigen risico.

 

Compleet
maandpremie: € 201,20
bijdrage gemeente: € 7,50
u betaalt: € 193,70

Compleet met € 0,00 eigen risico
maandpremie: € 230,10
bijdrage gemeente: € 27,50
u betaalt: € 202,60

Kom ik in aanmerking?
U komt voor de Collectieve Zorgverzekering in aanmerking als u en uw eventuele partner aan beide onderstaande voorwaarden voldoet:

 • u en uw eventuele partner hebben in de maand september 2023 een netto (gezamenlijk) inkomen genoten welke lager was dan de onderstaande inkomensgrenzen en
 • u en uw eventuele partner zijn op 01-01-2024 woonachtig en ingeschreven in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen of Woensdrecht.

 

Gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht

Inkomenstabel collectieve zorgverzekering 2024 zonder vakantietoeslag (120% van minimum)

Leefsituatie

Leeftijd

Bedrag 120%

 

 

 

Alleenstaande of alleenstaande ouder

18 tot en met 20 jaar

€ 342,41

Gehuwd en samenwonend (zonder kinderen)

beide 18 tot en met 20 jaar

€ 684,82

Gehuwd en samenwonend (met kinderen)

beide 18 tot en met 20 jaar

€ 1.081,08

Gehuwd en samenwonend (zonder kinderen)

1 van beide 18 tot en met 20 jaar

€ 1.333,08

Gehuwd en samenwonend (met kinderen)

1 van beide 18 tot en met 20 jaar

€ 1.729,35

 

 

 

Alleenstaande of alleenstaande ouder

tussen de 21 jaar en de pensioenleeftijd

€ 1.386,95

Gehuwd en samenwonend

tussen de 21 jaar en pensioenleeftijd

€ 1.981,34

 

 

 

Alleenstaande of alleenstaande ouder

vanaf de pensioenleeftijd

€ 1.547,73

Gehuwd en samenwonend

vanaf de pensioenleeftijd

€ 2.101,70

 

Gemeente Steenbergen

Inkomenstabel collectieve zorgverzekering 2024 zonder vakantietoeslag (130% van minimum)

Leefsituatie

Leeftijd

Bedrag 130%

 

 

 

Alleenstaande of alleenstaande ouder

18 tot en met 20 jaar

€ 370,94

Gehuwd en samenwonend (zonder kinderen)

18 tot en met 20 jaar

€ 741,89

Gehuwd en samenwonend (met kinderen)

18 tot en met 20 jaar

€ 1.171,18 

Gehuwd en samenwonend (zonder kinderen)

1 van beide 18 tot en met 20 jaar

€ 1.444,17

Gehuwd en samenwonend (met kinderen)

1 van beide 18 tot en met 20 jaar

€ 1.873,46

 

 

 

Alleenstaande of alleenstaande ouder

Tussen de 21 jaar en de pensioenleeftijd

€ 1.502,53

Gehuwd en samenwonend

Tussen de 21 jaar en pensioenleeftijd

€ 2.146,45

 

 

 

Alleenstaande of alleenstaande ouder

Vanaf de pensioenleeftijd

€ 1.676,71

Gehuwd en samenwonend

Vanaf de pensioenleeftijd

€ 2.276,85

 

Bijzondere bijstand
De bijdrage in de premie zorgverzekering door de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen of Woensdrecht, is een verstrekking periodieke bijzondere bijstand. Hieruit vloeit de (inlichtingen)verplichting voort uit de Participatiewet. U en uw eventuele partner zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens en voor de aanmelding of afmelding van deze Collectieve Zorgverzekering.
Is uw inkomen over de maand september 2023 hoger dan de bovenstaande inkomensgrenzen of bent u per 01-01-2024 niet meer woonachtig in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen of Woensdrecht?
Dan voldoet u niet aan de voorwaarden voor deelname aan de Collectieve Zorgverzekering per 01-01-2024.

Let op!
Indien u zich wel aanmeldt voor deelname aan de Collectieve Zorgverzekering en uit controle achteraf blijkt dat u niet heeft voldaan aan de 2 eerder genoemde voorwaarden, zal de Collectieve Zorgverzekering worden beëindigd. De verstrekte bijzondere bijstand (bijdrage gemeente) zal van u worden teruggevorderd en er zal een boete-onderzoek plaatsvinden.


Aanmelden!
Indien u wel voldoet aan de 2 eerder genoemde voorwaarden, kunt u zich tot en met 31 december 2023 online aanmelden.
Ga naar www.gezondverzekerd.nl , selecteer uw gemeente en meldt u aan. VGZ regelt de opzegging van uw oude zorgverzekering.
U kunt alleen overstappen naar de Collectieve Zorgverzekering als u geen betalingsachterstand heeft bij uw huidige zorgverzekeraar.

Hebt u een vraag?

Neem dan contact op met VGZ. Telefoon: 0800 - 401 01 05 (gratis)
Op www.gezondverzekerd.nl vindt u tevens het complete vergoedingenoverzicht.
Ook kunt u bij vragen over de genoemde voorwaarden contact opnemen met de ISD Brabantse Wal, telefoon: 14 0164.
Hebt u hulp nodig bij het digitaal aanmelden?

Vraag familie of vrienden om hulp. U kunt ook terecht bij Digipunt Steenbergen, Digipunt Bergen op Zoom en Startpunt Grip op Geld van BWI Woensdrecht. Neem eerst telefonisch contact op.