Antwoord op vragen over het sociaal domein

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Toeslag voor energie

Gemeenten kunnen mensen een toeslag voor de kosten van energie geven als zij deze kosten niet meer kunnen betalen. Dit komt door de sterk gestegen energieprijzen. De voorwaarden hiervoor worden door uw gemeente bepaald.

Zie daarvoor onderstaande richtlijn:

Regels van ISD Brabantse Wal

De eenmalige energietoeslag 2022 is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen. De energietoeslag krijgt u automatisch van de gemeente of kunt u aanvragen bij de gemeente.

Laag inkomen

U heeft een laag inkomen als het inkomen zonder vakantiegeld lager is dan of gelijk is aan 120 procent van de voor u geldende bijstandsnorm zonder vakantietoeslag. Bij een hoger inkomen heeft u recht op de energietoeslag.

Referteperiode 

Het inkomen dat meetelt wordt bepaald aan de hand van het inkomen gedurende de referteperiode. Heeft u een vast inkomen? Dan is de referteperiode één maand direct voorafgaand aan de maand van aanvraag. Heeft u een wisselend inkomen? Dan is de referteperiode drie maanden direct voorafgaand aan de maand van aanvraag. 

Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • uw inkomen is gedurende de referteperiode zonder vakantiegeld lager dan of gelijk aan 120 procent van de voor u geldende bijstandsnorm zonder vakantietoeslag;
 • u verblijft niet in een Inrichting;
 • u bent niet jonger dan 21 jaar, tenzij u ook aanvullende periodieke bijzondere bijstand ontvangen voor het voeren van een zelfstandig huishouden;
 • u bent niet jonger dan 27 jaar en heeft recht op studiefinanciering;
 • u bent niet dak-of thuisloos;
 • u bent geen kostendelende medebewoner tenzij u de hoofdbewoner bent.

Voorwaarden voor de automatische eenmalige energietoeslag

U voldoet aan de bovenstaande doelgroepomschrijving, en:

 • u ontvangt bijstand om van te leven; of
 • u ontvangt een uitkering op grond van de IOAW en IOAZ; of
 • u ontvangt bijstand voor zelfstandigen (Bbz); of
 • u ontvangt bijstand op grond van de AIO

Of u heeft in de periode vanaf 1 juli 2021 tot 1 april 2022 tenminste één van de onderstaande regelingen ontvangen:

 • Individuele inkomstenstoeslag
 • Bijzondere bijstand (zonder draagkracht);
 • In 2022 een bijdrage hebben ontvangen voor sociaal culturele activiteiten.

U heeft voor 1 april 2022 een kwijtschelding  ontvangen voor de gemeentelijke belastingen vanuit de Belastingsamenwerking West-Brabant voor het jaar 2022.

Aanvraag

Ontvangt u niet automatisch de eenmalige energietoeslag? Dan kunt u deze digitaal aanvragen vanaf 1 mei. Kijk hier voor meer informatie en het formulier. In bijzondere gevallen is het ook mogelijk om een schriftelijke aanvraag te doen.

Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 augustus 2022.

Bij de aanvraag moet u het volgende meesturen:

 1. de bewijzen van uw inkomen en van uw eventuele partner in de referteperiode;
 2. een kopie van uw identiteitsbewijs en van uw eventuele partner;
 3. een kopie van uw bankpas of recent bankafschrift met daarop het rekeningnummer en de tenaamstelling;
 4. een bewijsstuk waaruit blijkt dat u de hoofdbewoner bent.

 

Laatst bijgewerkt op 23-01-2024

 Lees ook