Antwoord op vragen over het sociaal domein

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Voor welke kosten?

Bijzondere bijstand is bedoeld voor speciale kosten. Dus niet voor de gewone kosten om te leven, zoals kleding of eten. Voor bijzondere bijstand moet u aan de voorwaarden voor bijzondere bijstand voldoen.

U krijgt alleen bijzondere bijstand voor:

  1. Kosten die u door een bijzondere situatie moet betalen. Wat een bijzondere situatie is, is voor iedereen weer anders. De gemeente bekijkt daarom eerst hoe uw situatie precies is.

  2. Kosten die echt voor uzelf zijn.

  3. Kosten die u zelf moet betalen, maar dat echt niet kan. En waar geen andere regeling of uitkering voor is.

  4. Kosten die echt nodig zijn. En de gemeente moet dat ook kunnen bepalen. Een kapotte koelkast bijvoorbeeld, moet u dus niet alvast vervangen, want dan kan de gemeente niet meer zien dat dat nodig was.

  5. De goedkoopste goede oplossing. Wilt u liever iets duurders? Dan moet u zelf bijbetalen. Kan het ook gratis? Dan krijgt u geen bijzondere bijstand.

  6. Kosten in Nederland.

Regels van ISD Brabantse Wal

De Tozo-regeling voor zelfstandige ondernemers die financieel in de problemen komen door de coronacrisis, is geen bijzondere bijstandsregeling maar een regeling die valt onder het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Meer informatie hierover en hoe u deze kunt aanvragen vindt u op de website van uw gemeente maar ook op deze website onder “Nieuws” en het “Digitaal loket”.

Bijzondere Bijstand

Voor meer informatie over het aanvragen van bijzondere bijstand zie de brochure "Wat is bijzondere bijstand en hoe vraagt u deze aan" in het digitaal loket.

De ISD hanteert geen drempelbedrag.

Digitaal aanvragen

Voor het indienen van een digitale aanvraag Bijzondere bijstand heeft u in ieder geval nodig:
1. uw DigiD code en
2. een e-mailadres

Een aanvraag Bijzondere bijstand doen, betekent niet automatisch een uitkering Bijzondere bijstand ontvangen.

Kies in onderstaand overzicht de kosten waarvoor u een aanvraag bijzondere bijstand wilt doen: 

Medische kosten
Voor vergoeding van medische kosten, zoals een bril, gehoorapparaat of tandartskosten, moet u een beroep doen op uw zorgverzekering. Hiervoor krijgt u geen bijzondere bijstand, ook als de zorgverzekering niet of slechtst gedeeltelijk de kosten vergoed. Alleen bij zeer dringende, bijzondere individuele omstandigheden is bijzondere bijstand eventueel mogelijk. Is dit het geval dan moet u de aanvraag indienen binnen 6 maanden nadat de kosten zijn gemaakt.


Woninginrichting / huisraad

Er wordt in beginsel geen bijzondere bijstand verleend voor woninginrichting / huisraad. U dient deze kosten te voldoen uit uw (bijstands)inkomen. Alleen bij zeer dringende, bijzondere individuele omstandigheden, is bijzondere bijstand mogelijk. U moet een aanvraag indienen voordat u tot aankoop overgaat.


Reiskosten

U moet de aanvraag indienen binnen 6 maanden nadat de kosten zijn gemaakt.


Bijzondere financiële regelingen

U moet de aanvraag indienen binnen 6 maanden nadat de kosten zijn gemaakt.


Sociaal medische kosten

U moet de aanvraag indienen binnen 6 maanden nadat de kosten zijn gemaakt.


Bijzondere kosten levensonderhoud

U moet de aanvraag indienen binnen 6 maanden nadat de kosten zijn gemaakt.


Woonkosten

U moet de aanvraag indienen binnen 6 maanden nadat de kosten zijn gemaakt.


Overige bijzondere kosten

Er wordt in beginsel geen bijzondere bijstand verleend voor gedeeltelijke of volledige aflossing van een schuldenlast. Alleen bij zeer dringende, bijzondere individuele omstandigheden is bijzondere bijstand eventueel mogelijk. U moet de aanvraag indienen binnen 6 maanden nadat de kosten zijn gemaakt.

Bij schulden kunt u een beroep doen op de Schuldhulpverlening. Informatie hierover dan wel het aanmelden hiervoor kunt u doen bij het Meldpunt Schuldhulpverlening Brabantse Wal. Om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening dient u contact op te nemen met de ISD Brabantse Wal. De ISD is dagelijks telefonisch bereikbaar maar u kunt zich ook melden aan de balie van de ISD gemeenten. 

Laatst bijgewerkt op 14-10-2021

Lees ook

Begrippen