Antwoord op vragen over het sociaal domein

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Wat valt onder opvang?

De gemeente kan u helpen wanneer u opvang nodig hebt. Hierbij wordt er onderdak en begeleiding geboden als u de thuissituatie hebt verlaten en u zich niet alleen kan redden in de samenleving. Het kan zijn dat u in verband met huiselijk geweld uw thuissituatie hebt verlaten en dat u daarom opvang zoekt. Huiselijk geweld houdt in dat er geweld wordt gebruikt door familieleden, gezinsleden, partners of mantelzorgers. Het kan ook zijn dat u om een andere reden thuis bent weggegaan.

Het is bij opvang wel de bedoeling dat u zich zo snel mogelijk weer kunt redden in de samenleving. Hier wordt u natuurlijk wel mee geholpen.

Aanvraag en centrumgemeenten

Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor het opvangen van burgers. De gemeente kan wel de taken uitbesteden aan een andere gemeente bij u in de buurt. Deze gemeente bepaalt vervolgens of u in aanmerking komt voor de opvang. Deze gemeente geeft u dan ook het besluit over of u in aanmerking komt. En als u in aanmerking komt, dan verstrekken zij ook de voorziening aan u.  Deze gemeenten worden centrumgemeenten genoemd.

Als u toegang wilt tot opvangmoet u bij uw gemeente melding maken van de problemen die u ondervindt. Als de gemeente de taken heeft uitbesteed dan kunt u evengoed melding maken bij uw eigen gemeente. Zij zorgen er dan voor dat het bij de andere gemeente terecht komt.

Regels van ISD Brabantse Wal

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.


Bijdrage in de kosten

Uw gemeente kan een bijdrage in de kosten voor opvang vragen.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.