Antwoord op vragen over het sociaal domein

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Voorwaarden voor de WSNP

Om gebruik te kunnen maken van het WSNP-traject moet u aan de volgende drie voorwaarden voldoen:

Om toegelaten te worden tot de WSNP moet u in de vijf jaar voordat u een beroep doet op de WSNP te goeder trouw zijn.

Wat is goede trouw? 

U bent te goeder trouw als duidelijk is dat u geen misbruik heeft proberen te maken van het WSNP-traject. De rechter beoordeelt aan de hand van al uw omstandigheden of u te goeder trouw bent. De rechter kijkt daarbij naar de grootte van uw schulden, wanneer ze zijn ontstaan, in hoeverre de schulden zijn ontstaan door uw eigen handelen en wat u heeft gedaan om uw schulden af te lossen.

Voorbeeld 
Bianca maakt in korte tijd veel schulden. Ze denkt dat ze daarna wel gebruik kan maken van het WSNP-traject. De rechter vindt dat Bianca misbruik maakt van de WSNP.  

Bijzondere omstandigheden

Heeft u door omstandigheden (bijvoorbeeld een gokverslaving) veel schulden? De rechter kan bepalen dat u toch te goeder trouw bent geweest. U moet deze omstandigheden dan wel onder controle hebben. U moet kunnen aantonen dat u de omstandigheden echt onder controle heeft gekregen. Een drugs-, alcohol of gokverslaving moet bijvoorbeeld al enige tijd onder controle zijn en u moet deskundige begeleiding krijgen die zo lang duurt als nodig is.

U kunt alleen toegelaten worden tot het WSNP-traject als u uw schulden niet meer kunt betalen en u dit kunt aantonen. U kunt aantonen dat u uw schulden niet meer kunt betalen door te verwijzen naar uw verzoekschrift waarin u toegang tot het WSNP-traject aanvraagt. Bij dat verzoekschrift moet namelijk een overzicht zitten van uw inkomsten en uw schulden. Als uit het overzicht blijkt dat uw schulden te groot zijn om met uw inkomen te betalen, dan toont u aan dat u uw schulden niet meer kunt betalen.

U kunt alleen toegelaten worden tot het WSNP-traject als u duidelijk kunt maken dat u zich zult gaan houden aan de verplichtingen van het WSNP-traject. De belangrijkste verplichtingen waaraan u zich moet houden zijn:

Verplichting Uitleg 
Inlichtingenplicht U bent verplicht om alle belangrijke informatie die invloed kan hebben op uw WSNP-traject door te geven aan uw de WSNP-bewindvoerder.
Afdrachtplicht 
 
U bent verplicht uw bezittingen aan de de WSNP-bewindvoerder af te geven als hij daarom vraagt. De afdrachtplicht houdt ook in dat u inkomsten die u ontvangt en boven het vrij te laten bedrag vallen, moet afdragen aan de bewindvoerder.   
Verplichting om geen nieuwe grote schulden te maken  
Inspanningsverplichting U moet proberen om zoveel mogelijk te verdienen en daarmee uw schulden af te betalen. Dat kan betekenen dat u verplicht bent uw werk te behouden of te solliciteren naar een (full-time) baan. 

Lees ook