Antwoord op vragen over het sociaal domein

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

COVID-19

Regels van ISD Brabantse Wal

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD Brabantse Wal

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD Brabantse Wal

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD Brabantse Wal


Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers 3

De coronacrisis raakt veel mensen: werkgevers, werknemers en ondernemers. Het kabinet wil iedereen die geraakt is, zo snel mogelijk helpen. Daarom zijn er een aantal noodregelingen opgezet. Deze regelingen zijn voor gemeenten en UWV eenvoudig en snel uit te voeren. Op die manier kunnen zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk geholpen worden.

Wat is de Tozo?

De Tozo is een speciale regeling voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Met deze regeling kunt u een aanvulling krijgen op uw inkomen en op uw bedrijfskapitaal. De Tozo bestaat uit twee delen:

  • een uitkering die uw inkomen aanvult.
  • een lening voor bedrijfskapitaal. Hiermee kunt u bijvoorbeeld de huur van uw bedrijfspand betalen.

De Tozo-regeling is verlengd. Wat betekent dat?

  • Deel 1 van de Tozo liep van 1 maart tot en met 31 mei 2020.
  • Deel 2 van de Tozo liep van 1 juni tot en met 30 september 2020.
  • Deel 3 van de Tozo loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.
  • Deel 4 van de Tozo loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

Wanneer gaat de verlenging in?

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 6 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 oktober 2020 en loopt tot uiterlijk 1 april 2021. U kunt de Tozo 3-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 december of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Kunt u met terugwerkende kracht verlengen?

In tegenstelling tot bij Tozo 1 en Tozo 2 kunt u de uitkering bij Tozo 3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

U kunt vanaf 1 februari 2021 een Tozo-uitkering levensonderhoud aanvragen met terugwerkende kracht tot en met de aanvraagmaand min 1 maand. Wie in februari 2021 een aanvraag doet, kan dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021.

Wat zijn de voorwaarden voor verlenging?

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag gelden voor de Tozo 3.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de media geldt er voor de Tozo 3-uitkering geen vermogenstoets.

Uw vermogen is niet van invloed op uw recht op Tozo 3.

Het voornemen van het kabinet is om voor een nieuwe aanvraagperiode van
1 april 2021 t/m 30 juni 2021 (Tozo 4) wel een vermogenstoets te hanteren.

Nadere informatie hierover wordt binnenkort op website van de ISD en de Brabantse Wal-gemeenten opgenomen. Ook nadere informatie over de terugbetaling van geldleningen zal hier te vinden zijn.

Hoe kunt u de verlenging aanvragen?

U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat uw situatie nu anders kan zijn dan een aantal maanden geleden. Daarom gaan we opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering. U kunt verlening aanvragen via onderstaande link naar het verkort aanvraagformulier.

Voor het eerst aanvragen?

Indien u voor het eerst Tozo wilt aanvragen, kunt u dat doen via het ‘volledig aanvraagformulier’. Hieronder treft de link aan naar dat volledig aanvraagformulier.

Als u wilt weten of u mogelijk in aanmerking komt voor de Tozo-regeling, kunt u gebruik maken van de informatie op de website krijgiktozo.nl.

Volledig of verkort aanvraagformulier?

Heeft u eerder een Tozo 2 uitkering toegekend gekregen en is de periode tussen de einddatum van die uitkering en de datum waarop u de nieuwe uitkering wilt laten ingaan korter dan 3 maanden? Dan kunt u gebruik maken van het verkorte aanvraagformulier voor verlenging van deze Tozo-uitkering.

Als deze periode 3 maanden of langer is dan moet u gebruik maken van het volledige aanvraagformulier.

Direct aanvragen?

Voor de aanvraag van Tozo 3 heeft u een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD vraag deze dan eerst aan.

Verkort aanvraagformulier   (verlenging aanvragen)
Volledig aanvraagformulier  (voor de eerste keer Tozo aanvragen)

 

Wilt u de Tozo intrekken?

Als u een aanvraag TOZO heeft ingediend, maar deze in wilt trekken, dan kunt u gebruik maken van het formulier Intrekken TOZO. U kunt deze hier downloaden.

U kunt dit formulier ingevuld en ondertekend terugsturen via dit contactformulier. Het formulier Intrekken TOZO kunt u dan als bijlage toevoegen (uploaden).

 

Laatst bijgewerkt op 01-02-2021

Lees ook