Antwoord op

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Coronavirus

Categorie: Nieuws van mijn gemeente
Datum: 11 maart 2020

In verband met het Corona virus, kunt u in Bergen op Zoom alleen terecht voor spoed- en crisisvragen op het gebied van jeugd, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen.
Heeft uw vraag geen spoed, maak dan een telefonische afspraak via 140164.

Onze balie in Steenbergen (Vraagwijzer) is gesloten.
In Woensdrecht kunt u alleen terecht na het maken van een afspraak.

Informatie voor ondernemers

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
De Tozo-regeling is voor gevestigde ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appèl op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Voor ondernemers die het nodig hebben is er inkomensondersteuning en/of een lening voor bedrijfskapitaal.

Wat moet u weten

 • De inkomensondersteuning is voor een periode van 3 maanden, met terugwerkende kracht vanaf
  1 maart 2020.
 • Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum inkomen. Dit is per maand € 1.503,31 netto voor gehuwden/samenwonenden en € 1.052,32 netto voor alleenstaanden.
 • U hoeft de inkomensondersteuning niet terug te betalen.
 • Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening. De lening bedraagt maximaal € 10.157. Dit is voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen tegen een verlaagd rentepercentage.
 • We streven ernaar om binnen enkele weken na ontvangst van uw aanvraag een voorlopig besluit te nemen. Dit heet een voorschotbesluit. Daarin leest u of u een voorschot ontvangt. De regeling is op dit moment nog niet officieel in werking. De ISD Brabantse Wal kiest ervoor u wel zo snel als mogelijk te helpen. Zodra de regeling er is en wij een officieel besluit mogen nemen verrekenen wij het voorschotbedrag met het bedrag waar u recht op heeft.

Voorwaarden

 • U doet een aanvraag vanaf het moment dat de inkomsten uit uw onderneming zo ver zijn gedaald dat u niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien. Dit kan met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.
 • U ontvangt geen andere uitkering die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum inkomen, zoals de startersregeling Bbz.
 • U bent uw bedrijf gestart vóór het moment dat het kabinet de Tozo aankondigde (17/3/2020 18.45 uur) en stond op die datum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Onder normale omstandigheden werkt u per week gemiddeld meer dan 23,5 uur in uw onderneming. Op jaarbasis is dat 1225 uur.
 • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland en u voert hoofdzakelijk werkzaamheden in Nederland uit.
 • Uw bedrijf is actief en niet opgeheven.
 • Is uw bedrijf een BV? Dan is het bedrijf voor het merendeel in uw bezit. U heeft tenminste 51% van de (eventuele) aandelen in handen, heeft de volledige zeggenschap over uw bedrijf en kunt zelf kunt bepalen welke investeringen u doet of welke aankopen.
 • U bent minimaal 18 jaar en heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
 • U bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of heeft een geldig verblijfsdocument.
 • U woont in de gemeente Bergen op Zoom, Steenbergen of Woensdrecht.

Bewijsstukken
U heeft de volgende bewijsstukken nodig voor een aanvraag:

 • Kopie legitimatiebewijs van uzelf en uw eventuele partner.
 • Uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel van na 1 januari 2020.
 • Kopie bankafschrift met duidelijk leesbaar de naam en het rekeningnummer.

Aanvragen
Check vóór uw aanvraag of u in aanmerking komt: doe de Tozo-check.

Bent u gehuwd of samenwonend en bent u beiden ondernemer? Dien in dat geval één aanvraag voor de Tozo-regeling in.

U kunt hier de Tozo-regeling direct aanvragen

 

 

Lees ook